Vpis in šolnina

Pouk instrumenta poteka individualno enkrat (1) tedensko, 45 minut po šolskem koledarju.

Pouk teorije poteka v skupini enkrat (1) tedensko po 45 minut. Starostne omejitve ni.

Cena: 70 € / mesec.

VPISNI LIST / Program: GLASBA / Predmet: ...